แจ้งเรื่องเก็บขยะครับ

อิน asked 1 เดือน ago

แจ้งเรื่องเก็บขยะ บ้านหนองเรือ หมู่บ้านบัวศิริ ปกติจะมาเก็บทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ แต่เมื่อวานไม่มาเก็บครับ

Parichat ทีมงาน replied 1 เดือน ago

ประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯให้เรียบร้อยค่ะ

Your Answer