การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมโครงการฯ ณ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 19 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด