โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล ศรีใส รองนายก อบต.เหนือเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด, นายไชยรันต์ มูลมณี เลขานุการนายกฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมโครงการฯ ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง