โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. งานป้องกันฯ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียนเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด