โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. กองการศึกษา อบต.เหนือเมือง จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ นำทีมโดย พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ศพด.อบต.เหนือเมือง
🙏🏻🙏🏻ขอขอบคุณกองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคม ที่จัดกิจกรรมดีๆให้พี่ๆน้องๆในองค์กรของเรารู้จักหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะ