โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. กองการศึกษา อบต.เหนือเมือง จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ นำทีมโดย นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ศพด.อบต.เหนือเมือง