โครงการคัดแยกขยะต้นทางฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขฯ กองทุนคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต.เหนือเมือง จัดกิจกรรม ขายขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะต้นทางฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ, พนักงานจ้างเหมาบริการ, ประชาชน ได้นำขยะมาขาย ตามโครงการดังกล่าว ณ หน้าที่ทำการ อบต.เหนือเมือง