เรื่อง แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ