เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕