เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสภาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัคร โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง