เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง