เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 7น-2683 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง