เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถตักดิน-ขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-51-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง