เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๖๐-๐๐๙ ถนนเทศบาล หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่ากล้วย-บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)