เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ สายทางบ้านนางพิกุล จันทร์ใบ ไปทางทิศตะวันตกถึงเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง