เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง สายทางคุ้มเข้าวัดดงนางย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง