เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย สายทางบ้านเหล่ากล้วยไปบ้านป่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง