เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง สายทางจากเขตรอยต่อบ้านหนองม่วง ไปหนองจองจอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง