เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชาร์ตไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง