เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ สำนักงานปลัด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง