เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง