เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง