เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง