เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๑-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง