เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง