เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0041 และ 414-63-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง