เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตากร้า ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประจักษ์ บุญการพิมพ์ ถึงบ้านนางศิรินาถ เหมาะราศี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง