เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 16 บ้านโนนเมือง สายทางบ้านนายสุทัศน์ นนยงค์ ไปบ้านร้อยตรีสุรินทร์ อู่ขลิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง