เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง สายทางจากบ้านสิบเอกอภินันท์ พลเยี่ยม ถึงซอยเข้าบ้าน ร.ต.ประภาส พวงช้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง