เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านน้อยในเมือง สายทางบ้านนางพิกุล ธรรมชัยภูมิ ไปทางทิศตะวันออกบ้านนางรุจิรา มุ่งสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง