เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางซอยบ้านนางสาววราลักษณ์ รักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง