เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๕๔ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง