เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง