เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ สายทางเริ่มต้นจากบ้านนางรุ่งอรุณ กมลศิลป์ ไปทางตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง