เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้อยในเมือง สายทางบ้านนางกนกวรรณ เศรษฐพรมรินทร์ ไปสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง