เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านแดง สายทางบ้านนายประสาท ชมภูวิเศษ ไปทางบ้านนางสาวชาลี ชมภูวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง