เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแดงทางรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง