เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างจ้างหุ้มเบาะและปูพื้นห้องผู้โดยสารรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๓๔๔๘ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง