เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ-๑๔๑๗ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง