เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง