เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม และเคลือบสีรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๒๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง