เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รอเก็บขนย้ายขยะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง