เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก สายทางบ้านนายสกุล ปุยฝ้าย ไปบ้านนางนงนารถ ทองไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง