เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นตราเครื่องหมาย, ชื่อ อบต.เหนือเมือง และหมายเลขครุภัณฑ์บนรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง