เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไฟเบรอ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗-๔๘-๐๐๐๑ และเครื่องตู้เชื่อม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๘-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง