เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น สายทางเริ่มต้นบ้านนายถนอม หาเงิน ไปทางบ้านนายพันนี พันทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง