เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง ไปถึง บ้านนายสมัคร ศิริวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง