เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวทอง สายทางกลางหมู่บ้านจากหน้าวัดถึงหนองจองจอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง