เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม สายทางซอยหน้าบ้านนางสาววราลักษณ์ รักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง