เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมือง สายทางบ้านนางทองม้วน ทองทิพย์ ไปทางบ้านนางรุจินา มุ่งสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง